Artisanal Jian Shui Teapots

Secret Essences - Jian Shui Pottery Teapot


Unique and One of a kind

Artisan: Zhang Jian Sheng

Origin: Jian Shui Pure Natural Clay

clay: Jian Shui Purple Clay

capacity: 220cc

spout to handle: 13cm

height: 8.5cm

width: 8.5cm

lid diameter: 5.7cm

lid height: 3.7cm