Deep Grace and Generosity - Jian Shui Pottery Mug


Unique and One of a kind

Artisan: Zhang Jian Sheng

Origin: Jian Shui Pure Natural Clay

clay: Jian Shui Purple Clay

capacity: 230 cc

spout to handle: 12cm

height: 7.5 cm

width: 8.5 cm

lid diameter: 5.5 cm

lid height: 4 cm