Dragon With Phoenix - Jiang Shui Pottery Teapot


Unique and One of a kind

Artisan: Zhang Jian Sheng

Origin: Jian Shui Pure Natural Clay

clay: Jian Shui Purple Clay

capacity: 280 cc

spout to handle: 14 cm

height: 11 cm

width: 9 cm

lid diameter:6 cm

lid height: 5 cm