Heaven Eye- Jian Shui Pottery Teapot


Unique and One of a kind

Artisan: Zhang Jian Sheng

Origin: Jian Shui Pure Natural Clay

clay: Jian Shui Purple Clay

capacity: 220cc

spout to handle: 13.5 cm

height: 7 cm

width: 9 cm

lid diameter: 5.5 cm

lid height: 3.5cm