Heaven and Earth Mingle - Jian Shui Pottery Teapot


Unique and One of a kind

Artisan: Zhang Jian Sheng

Origin: Jian Shui Pure Natural Clay

clay: Jian Shui Purple Clay

capacity: 220cc

spout to handle: 13cm

height: 10.5cm

width: 8cm

lid diameter: 6cm

lid height: 4.5cm