The Fruit of Bodhi - Jiang Shui Pottery Teapot


Unique and One of a kind

Artisan: Zhang Jian Sheng

Origin: Jian Shui Pure Natural Clay

clay: Jian Shui Purple Clay

Layer: Double

capacity: 230 cc

spout to handle: 15cm

height: 9 cm

width: 11cm

lid diameter: 6.5 cm

lid height: 4.5cm