The Sound of Bamboo - Jian Shui Pottery Teapot


Unique and One of a kind

Artisan: Zhang Jian Sheng

Origin: Jian Shui Pure Natural Clay

clay: Jian Shui Purple Clay

capacity: 220 cc

spout to handle: 11cm

height: 10 cm

width: 7.5 cm

lid diameter: 5.3 cm

lid height: 4 cm