When the Sage Uses it - Jian Shui Pottery Teapot


Unique and One of a kind

Artisan: Zhang Jian Sheng

Origin: Jian Shui Pure Natural Clay

clay: Jian Shui Purple Clay

capacity: 290cc

spout to handle: 16cm

height: 7.5cm

width: 8.5cm

lid diameter: 5.8cm

lid height: 3.5cm